Sista beställningsdag för leverns innan Påsk är 30/3!

Kvalitetspolicy

Våra kvalitetsambitioner är att vara en kunnig och professionell leverantör av kemiska produkter inom det som är reglerad inom vår affärsidé.

  • Vi skall sträva efter att använda oss av leverantörer med erkänd god kvalitet på produkter, kemikalier och förnödenheter
  • Våra kunder skall alltid känna att de får hög servicegrad och gott bemötande i sin relation till oss
  • Vi ska tillhandahålla ett välanpassat och optimalt sortiment för våra kunder
  • Alltid erbjuda kunderna den mest kostnadseffektiva lösningen utifrån givna förutsättningar som ska uppfylla kundens önskemål och krav
  • Hålla en hög leveranssäkerhet
  • Vid utveckling och anpassning av nya produkter testa alltid produkter enligt uppställda krav innan frisläppning
  • Vår verksamhet skall bedrivas i en strukturerad form där ordning och reda är ledord
  • Vi skall ständigt se över våra arbetssätt för att förbättra oss och verksamheten

Denna policy omvärderas varje år efter att kundundersökning och sammanställning av underlag har gjorts.

Utfärdat av
Bengt Westerblad VD
2017-06-19

Artikel tillagd till varukorg.
0 artiklar - kr