• Registrering, webshop
Miljöpolicy

Vi skall genom ständiga förbättringar minska vår negativa påverkan på miljön så långt det är ekologiskt motiverat, tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt.

Detta åstadkommer vi genom att:
• Utveckla, anpassa, tillverka och sälja produkter som minskar den totala miljöbelastningen, samtidigt klara av kraven på kvalitet, bra arbetsmiljö och en god konkurrensförmåga.
• Gynna användningen av förnyelsebara råvaror.
• I våra beslut ta hänsyn till miljöpåverkan och aktivt föreslå miljöanpassade alterantiv till våra kunder.
• Kompetensutveckla verksamheten i de frågor som berör vår verksamhet.
• Kartlägga och följa den miljölagstiftning som berör vår verksamhet.

Denna policy omvärderas årligen efter att ny miljöutredning gjorts.

 

Utfärdat av

Bengt Westerblad VD

2017-06-19

 

 

BS KEMI AB, Box 525, 136 25 Haninge | Besöksadress: Rörvägen 53, 136 50 Haninge | orgnr: 556524-4760 | Telefon. 08-504 103 80 | Fax. 08-500 238 31

Copyright © 2019. BS KEMI AB.

S5 Box

Välkommen, Logga in till shopen


Shoppen är stängd.
The shop is closed