• Registrering, webshop
Miljögodkända produkter PDF Skriv ut E-postadress

KEMIKALIESVEPET:

Göteborgs stad drev i början av 1990-talet ett projekt som hette Kemikaliesvepet.

Projektet resulterade bland annat i att särskilda kriterier togs fram för bilvårdsprodukter och att listor över medel som uppfyller kriterierna.

Naturskyddsföreningen har nu tagit över Kemikaliesvepet och tillhörande listor.

 

Varje tillverkare av bilvårdsprodukter kan lämna in dokumentation av produkter för bedömning och godkännande.

Listor över godkända produkter hålls regelbundet uppdaterade av Naturskyddsföreningen.

Listorna och ytterligare information finns på:

www.naturskyddsforeningen.se/kemikaliesvepet

 

BS Kemi AB har tagit fram en etikett "sticker" som vi märker våra godkända bilvårdsprodukter med.

De miljögodkända produkterna är:

MaxEtt MaxEtt Plus Effekttvätt GlansschampoVintertvättPower Plus


REACH:

Reach står för Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals.

På svenska: Registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier.

 

De leverantörer BS Kemi AB arbetar med, arbetar i enlighet med EU förordningen REACH.

Tillverkare/leverantörer registrerar sina kemikalier/produkter hos REACH tillsammans med bl a tänkta användningsområden.

BS Kemi AB kontrollerar, att de användningsområden som leverantören angett överensstämmer med de användningsområden som våra slutprodukter är tänkta att användas inom.

 

REPA:

BS Kemi AB är anslutet till REPA-registret.

Senast uppdaterad 2019-08-26 09:52
 

BS KEMI AB, Box 525, 136 25 Haninge | Besöksadress: Rörvägen 53, 136 50 Haninge | orgnr: 556524-4760 | Telefon. 08-504 103 80 | Fax. 08-500 238 31

Copyright © 2019. BS KEMI AB.

S5 Box

Välkommen, Logga in till shopen


Shoppen är stängd.
The shop is closed