ÖPPETTIDER sommaren 2023 - Vi har semesterstängt i vår butik och för utleveranser från fabrik under vecka 28 t o m vecka 31. Beställningar gjorda efter kl 10:00 fredag den 7/7 beräknas levereras först under vecka 32. Vi öppnar upp igen den 7/8.

Nativum Frostskydd – Ett biologiskt frostskydd från naturen.

Nativum Frostskydd – Frostskydd baserad på ny teknik

NATIVUM Frostskydd löser frysproblemet i mobila toaletter, exempel vis i långfärdsbussars sanitetssystem vintertideller byggbodar,på ett miljövänligt sätt. Ersätter glykol eller spolarvätska för att motverka isbildning i kylsystemet.

NATIVUM Frostskydd som består av förnyelsebara (nativa) råvaror från växtriket, väl avvägd mängd specialetanol och behandlat vatten. Den är biologiskt lätt nedbrytbar, vilket innebär minimal påverkan bl. a vid spill och under reningsprocessen i kommunala reningsverk. NATIVUMFrostskyddhar låg viskositet även vid låga temperaturer, vilket gör den lätt pump bar även vid temperaturer runt fryspunkten. Den blandas lätt med vatten oberoende på temperaturen.

NATIVUM Frostskydd är ADR-klassad i brandklass 3, vilket innebär att den inte är explosiv och inte omfattas av lagen om transport av farligt gods, till skillnad från t.ex. spolarvätska.

Gör ett miljövänligt val och beställ i vår webbutik eller ring oss på 08-504 103 80!

Artikel tillagd till varukorg.
0 artiklar - kr