Vintertvätt

Logga in för att se pris

Miljögodkänd av kemikaliesvepet.

Artikelnr: Inte tillgänglig Kategori: Ladda ner utskriftsbar tvättinstruktion:
Tvatinstruktionsmall-VINTERTVATT.pdf

Beskrivning

Vintertvätt är ett starkt alkaliskt avfettningsmedel.
Produkten löser effektivt tunnare oljeavlagringar, sot och vägsalt.
Produkten går utmärkt att använda för motortvätt.
Produkten är speciellt lämpat för vinterbruk för fordonstvätt och industriell rengöring.
Produkten tär på lackens vaxskikt.
Produkten används i låg- och högtryckssprutor.
Doseras; personbilstvätt 1:10 – 1:50, lastbilstvätt 1:5 – 1:25.
Miljögodkänd av kemikaliesvepet.

Vintertvätt
Vintertvätt