Miljögodkända produkter

KEMIKALIESVEPET

Göteborgs stad drev i början av 1990-talet ett projekt som hette Kemikaliesvepet. Projektet resulterade bland annat i att särskilda kriterier togs fram för bilvårdsprodukter och att listor över medel som uppfyller kriterierna. Naturskyddsföreningen har nu tagit över Kemikaliesvepet och tillhörande listor.

Varje tillverkare av bilvårdsprodukter kan lämna in dokumentation av produkter för bedömning och godkännande. Listor över godkända produkter hålls regelbundet uppdaterade av Naturskyddsföreningen. Listorna och ytterligare information finns på: www.naturskyddsforeningen.se/kemikaliesvepet

BS Kemi AB har tagit fram en etikett ”sticker” som vi märker våra godkända bilvårdsprodukter med. De miljögodkända produkterna är:

REACH

Reach står för Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals.

På svenska: Registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier.

De leverantörer BS Kemi AB arbetar med, arbetar i enlighet med EU förordningen REACH.

Tillverkare/leverantörer registrerar sina kemikalier/produkter hos REACH tillsammans med bl a tänkta användningsområden. BS Kemi AB kontrollerar, att de användningsområden som leverantören angett överensstämmer med de användningsområden som våra slutprodukter är tänkta att användas inom.

REPA

BS Kemi AB är anslutet till REPA-registret.

Artikel tillagd till varukorg.
0 artiklar - kr