ÖPPETTIDER sommaren 2023 - Vi har semesterstängt i vår butik och för utleveranser från fabrik under vecka 28 t o m vecka 31. Beställningar gjorda efter kl 10:00 fredag den 7/7 beräknas levereras först under vecka 32. Vi öppnar upp igen den 7/8.

Miljölistade Produkter

KEMIKALIESVEPET

Göteborgs stad drev i början av 1990-talet ett projekt som hette Kemikaliesvepet. Projektet resulterade bland annat i att särskilda kriterier togs fram för bilvårdsprodukter och att listor över medel som uppfyller kriterierna. Naturskyddsföreningen har nu tagit över Kemikaliesvepet och tillhörande listor.

Varje tillverkare av bilvårdsprodukter kan lämna in dokumentation av produkter för bedömning och godkännande. Listor över godkända produkter hålls regelbundet uppdaterade av Naturskyddsföreningen. Listorna och ytterligare information finns på: www.naturskyddsforeningen.se/kemikaliesvepet

Maxett

MaxEtt

Maxett Plus kallavfettning

MaxEtt Plus

Miljölistade Produkter

Effekttvätt

Glansschampo

Glansschampo

Vintertvätt

Vintertvätt

Power Plus alkalisk avfettning

Power Plus

REACH

Reach står för Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals.

På svenska: Registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier.

De leverantörer BS Kemi AB arbetar med, arbetar i enlighet med EU förordningen REACH.

Tillverkare/leverantörer registrerar sina kemikalier/produkter hos REACH tillsammans med bl a tänkta användningsområden. BS Kemi AB kontrollerar, att de användningsområden som leverantören angett överensstämmer med de användningsområden som våra slutprodukter är tänkta att användas inom.

Artikel tillagd till varukorg.
0 artiklar - kr