ÖPPETTIDER Jul & Nyår - Den 22/12 stänger vi fabriken för julledighet. Sista orderdagen för leverans innan stängning är onsdag 21/12. Vi öppnar upp igen den 3/1.

Miljö- & Hållbarhetspolicy

BS Kemis främsta mål är att:

– Förebygga och minska miljöpåverkan

– Bidra positivt till samhället

– Uppfylla relevanta lagkrav

– Ständigt förbättra hållbarhetsprestanda

– Policyn skall årligen omvärderas, revideras och kommuniceras.

Ekonomiskt ansvar

BS Kemi ska säkerställa att trygga bolagets finansiella ställning så att företagets framtid säkras på bästa sätt. Företaget skall leva upp till avkastningskrav och i och med det ta ansvar inför ägarna.

Miljöansvar

BS Kemis vision är att driva utvecklingen mot en hållbar framtid där vi tar hänsyn till planetens resurser. Vårt främsta miljömål är:

  1. Att 70 procent av vårt produktsortiment skall vara miljömärkta vid 2025.
  2. Att 30 procent av ingående råvaror skall härstamma från fossilfria källor vid 2025.

Detta ställer krav på oss att i varje steg i utvecklingen, av både nya produkter och vidareutveckling av befintligt sortiment, att utmana oss själva för att maximera användningen av förnybara / lätt biologisk nedbrytbara råvaror utan att gå miste om produkternas höga kvalitét och effektivitet. Vi jobbar aktivt med substitutionsprincipen enligt Miljöbalken för utfasning av farliga kemiska ämnen.

Under 2021 investerade vi i en solcellsanläggning på vårt 3000 kvm fabrikstak för att öka självförsörjandet genom ren solenergi i linje med vår vision mot en hållbar framtid. Under 2023 skall även BS Kemis bilpolicy revideras i linje med vårt miljöansvar.

Samhällsansvar

BS Kemi skall bedriva sin verksamhet där det tas hänsyn till allas hälsa och välbefinnande oberoende av om de är anställda, är underleverantörer, är kunder eller på annat sätt påverkas av företaget.

Leverantörsansvar

Vi har långsiktiga relationer med våra leverantörer och se till att leverantörskedjan blir en tillgång för att uppfylla hållbarhetspolicyn. Årligen utvärderar vi och tar hänsyn till följande:

  • Hur vi planerar våra inköp samt utvärderar våra leverantörer.
  • Uppföljning på de krav vi ställer på våra leverantörer och ser till att de efterföljs.
  • Vi involverar och uppmuntra våra leverantörer och andra intressenter där de kan bidra med för att BS Kemi skall nå sina mål inom denna policy.
Artikel tillagd till varukorg.
0 artiklar - kr