Max 33

Logga in för att se pris

Artikelnr: 3114 Kategori: Ladda ner utskriftsbar tvättinstruktion:
Tvatinstruktionsmall-MAX-33.pdf

Beskrivning

MAX33 Kallavfettning är ett snabbseparerande kallavfettn ingsmedel uppbyggt på hög halt av aromatiska kolväten. Används för mycket svår smuts. Produkten används som extrem avfettning av fordon samt motordelar. Produkten används genom lågt rycks spruta, sprayning eller i tvättmusslor. Produkten används i koncentrat och kan ej spädas med vatten.

Mer information

Volym

25, 5

Max 33
Max 33